300 x 250 or 300 x 100 or responsive ads

Hot: Lý giải bí ẩn quái vật hồ Loch Ness

Nhà địa chất học người Italy Luigi Piccardi cho rằng
“Có rất nhiều hiệu ứng gây ra bởi các hoạt động địa chất tại điểm đứt gãy này thể hiện trên mặt hồ. Khi các hoạt động tại điểm đứt gãy càng mạnh, người ta có thể dễ dàng thấy được hiệu ứng của động đất trên mặt nước”

bí ẩn quái vật hồ Loch Ness bí ẩn Hot: Lý giải bí ẩn quái vật hồ Loch Ness B      n qu  i v   t h    Loch Ness

bí ẩn quái vật hồ Loch Ness

Luigi Piccardi cho rằng những người khăng khăng mình nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là nói khoác. Tuy nhiên thông tin về việc có nhìn thấy điều gì đó bất thường xảy ra trên mặt hồ nổi tiếng này là hoàn toàn có cơ sở.

Điều đáng nói ở đây là họ đã nhầm quái vật hồ Loch Ness nới những bong bóng, nổi lên do các hoạt động địa chất gây ra.

Theo Kienthuc, SP